Producties: Uitvoerenden


Jacqueline van der Zee

Jacqueline van der Zee
Voorstellingen
2008Down in the Valley

Jacqueline van der Zee, geboren 1966 te Drachten, begon haar pianostudie aan het conservatorium van Groningen. Na 1 jaar te hebben gestudeerd bij Gerben Makkes van den Deijl, vervolgde zij haar studie bij Thom Bollen en Ton Hartsuiker aan het Utrechts conservatorium. Bij laatstgenoemde studeerde zij in 1991 af als docerend musicus met als hoofdvak piano.

In die tijd was ze erg actief als begeleidster en repetitor van oratoriumkoren. Ze trad veelvuldig op met mannenkoren, kamerkoren en schoolkoren. Toch vond zij niet genoeg voldoening in haar rol als begeleidster.

In 2000 ging zij muziektherapie studeren aan academie "De Wervel" te Zeist, met de intentie te gaan werken in de verslavingszorg en de stervensbegeleiding. Op beide terreinen heeft ze ervaring opgedaan.

Het was tijdens deze studie dat zij haar ware passie ontdekte: schrijven en componeren.
Na te zijn afgestudeerd in 2005 besloot zij dan ook om zich hierin verder te ontwikkelen.

Naast haar pianolespraktijk in Nieuwegein, Utrecht en Vianen houdt zij zich bezig met het schrijven van teksten, verhalen, liedjes en pianocomposities.

meer info... Pianolespraktijk
Abandonia